جان پناهها و پناهگاههاي استان اصفهان

 جان پناه و پناهگاه سازي همواره يكي از سرفصلهاي فعاليت هياتها و گروههاي مختلف كوهنوردي كشور بوده است. هدف اصلي اين كار تعميم ورزش كوهنوردي در ميان اقشار جديدي از مردم و تسهيل برنامه هاي زمستاني و ايجاد امكانات جهت استفاده كوهنوردان در شرايط احتمالاً بد آب و هوائی است. در سالهاي اخير جنبه هاي مختلف اين فعاليت به ويژه از لحاظ تاثير آن بر سطح كيفي كار كوهنوردي و نيز پي آمدهاي زيست محيطي آن مورد بحثهاي گوناگون در ميان كوهنوردان و مطبوعات كوهنوردي بوده و اثرات مثبت و منفي آن مورد ارزيابي قرار گرفته است. به هر حال آنچه در زير مي آيد اطلاعاتي در مورد پناهگاهها و جان پناههاي موجود در استان اصفهان مي باشد كه با همت هياتها و گروههاي كوهنوردي استان طي سالهاي گذشته پديد آمده اند. اين پناهگاهها عبارتند از:

 1-پناهگاه دالانكوه

  پناهگاه دالانكوه در دامنه شمالي رشته دالانكوه در ارتفاع حدود 2300 متري و در پاي قله 3600 متري دالانكوه بنا گشته و قديمي ترين و در عين حال بزرگترين پناهگاه موجود در اصفهان است. يك جاده ماشين روي خاكي حدوداً چهار كيلومتري پناهگاه فوق را به به جاده اصلي آسفالته نجف آباد-داران متصل مي كند. در نزديكي اين پناهگاه پيست اسكي دالانكوه، مجهز به بالابر وجود دارد. اين پناهگاه در سال 1351 به همت ذوب آهن اصفهان ساخته شده، ولي در حال حاضر اداره آن در اختيار هيات كوهنوردي و اسكي استان اصفهان بوده و عمدتاً در زمستان مورد استفاده اسكي بازان و كوهنوردان قرار مي گيردكه داراي سالن، آشپزخانه، موتور برق، دوش آب گرم و خوابگاههاي مجهز به تخت هاي دو طبقه و جمعا حدود 200 متر مربع زير بنا مي باشد.

 2-پناهگاه صفه

 اين پناهگاه در كمركش شرقي كوه معروف صفه اصفهان و در ارتفاع حدود 1800 متري بنا گشته و قله كوه صفه به ارتفاع 2232 متر مشرف بر آن مي باشد. پناهگاه داراي ساختمان آجري-بلوكي و متشكل از دو اتاق، جمعاً حدود 20 متر مربع زير بنا دارد. با حدود يك ربع ساعت راهپيمايي از كنار جاده آسفالته مي توان به پناهگاه رسيد. راه خاكي منتهي به پناهگاه آن قدر عريض هست كه در مواقع اضطراري بتوان با آمبولانس تا پناهگاه و حتي بالاتر پيش رفت و به كمك مجروحين حوادث كوهستان شتافت.  كوه صفه به علت نزديكي به مراكز مسكوني شهر اصفهان در روزهاي تعطيل جمعيت زيادي را پذيرا مي گردد و طبعاً آمار حوادث منجر به صدمات جدي و حتي مرگ در آن نسبتاً بالا است. اين پناهگاه كه در سال 1357 به همت هيات كوهنوردي اصفهان و با كمك شهرداري اصفهان ساخته شده عمدتاً مورد استفاده كوهنوردان که مأمور همکاری در امداد و كمك رساني كوهستان مي باشند قرار دارد. كوهنوردان در روزهاي تعطيل جهت راه نمایی و كمك به كوه پيمايان در آنجا مستقر مي شوند. بعلاوه اين پناهگاه در كلاسهاي كارآموزي سنگ نوردي نيز كه معمولاً در منطقه كوه صفه برگزار مي شوند، مورد استفاده مربيان و شركت كنندگان در كلاس قرار مي گيرد. پناهگاه داراي برق شهري است و قرار است در آينده نزديكي به تلفن نيز مجهز شود.

 3-جان پناه کرکس

 اين جان پناه در دامنه جنوبي قله كركس، در ارتفاع 3000 متري ساخته شده است. قله 3895 متري كركس مشرف بر آن و خود جان پناه مشرف بر گوسفندسرايي به نام لياسن، چشمه اصفهانيها و روستاي كشه مي باشد. جان پناه مذكور به همت هيات كوهنوردي اصفهان در سال 1364 بنا گشته و عمدتاً در صعودهاي زمستاني مورد استفاده كوهنوردان قرار مي گيرد. این جان پناه از نوع فلزي دو جداره با عايق پشم شيشه و با سقف مدور و نماي بيروني نيم استوانه است كه نمونه هاي آن را در مناطق كوهنوردي بسياري از كشور مي توان يافت. با حدود 3 ساعت راهپيمايي از مركز روستاي كشه مي توان بدان رسيد. جانپناه مجهز به يك بخاري نفتي است كه در زمستانها مورد استفاده قرار مي گيرد و تا پانزده نفر كوهنورد مي توانند در آن به شب ماني بپردازند.

 4-جان پناه شمالی دنا

 اين جان پناه در دامنه هاي شمالي قلل مركزي دنا در محلي به نام تل دژ، در ارتفاع 3000 متري بنا شده است. قلل 4450 متري قاش مستان و 4420 متري موروگل كه از مهمترين قلل مركزي دنا مي باشند، مشرف بر اين جانپناه هستند. با حدود 3 ساعت راهپيمايي از مركز روستاي خفر مي توان به اين جانپناه رسيد. اين جانپناه به همت هيأت كوهنوردي استان اصفهان در سال 1373 ساخته شده و عمدتاً براي صعود زمستاني مورد استقاده كوهنوردان قرار مي گيرد. ساختمان اين پناهگاه نيز فلزي دو جداره با عايق پشم شيشه و با سقف مدور و نماي بيروني نيم استوانه است. به علت برف گير بودن منطقه اين جانپناه در محلي ساخته شده كه معمولاً بادگير است با اين هدف كه زمستانها در زير برف مدفون نشود. تجربه چند زمستان گذشته نشان داده كه اين تدبير كارساز بوده اگر چه كوهنورداني كه در كنار جانپناه چادر مي زنند معمولاً از شدت باد در عذابند! از نظر گنجايش تا 10 نفر كوهنورد مي توانند در اين جانپناه بيتوته كنند.

 5-جان پناه الوند گلپایگان

 اين جانپناه در دامنه هاي جنوب شرقي الوند گلپايگان در محلي به نام كول خران و در ارتفاع حدود 2800متري ساخته شده است. قله الوند گلپايگان به ارتفاع 3111 متر مشرف بر جانپناه و جانپناه مشرف بر شهر گلپايگان و چشمه اي به نام چشمه خضر در دامنه هاي جنوبي كوه مي باشد.  يك راه خاكي ماشين رو گلپايگان را به اين چشمه وصل   مي كند و با حدود يك ساعت و نيم راهپيمايي از اين چشمه مي توان به جانپناه رسيد. اين جانپناه به همت هيات كوهنوردي گلپايگان در سال 1374 بنا گشته و عمدتاً در صعودهاي زمستاني مورد استفاده كوهنوردان قرار مي گيرد. ساختمان آن فلزي بوده و از نظر گنجايش تا 15 نفر كوهنورد مي توانند در آن بيتوته كنند.

                                                                                                                                              

                                                                                                                   هادی فوقانی

 

آدرس: اصفهان- صندوق پستی 1573-81465                          تلفن: 09138787177

 info@chakad.net